Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре

0
525
модерна училищна стая

Джон Дюи е бил един от реформаторите на образователната система.

Виждайки недостатъците и предимствата ù, той напълно оправдано заявява, че ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре.

Човешкото развитие е причина за значителни реформи във всяка една сфера от социалния живот. Новите научни открития, приемането и отхвърлянето на научни теории и нестихващият стремеж на хората за нови знания изискват и налагат иновативност при преподаването на информацията, за да е достъпна тя за всички хора.

Навлизането на модерни технологии в учебните заведения като компютри, мултимедия и пр. , които от своя страна са създадени с цел улеснение на учебния процес, изискват иновативност в преподаването. Учителите и учениците трябва да умеят да боравят с тези технологии, в противен случай от средство, подпомагащо образователната система, те се превръщат в пречка.

Зачестяващата употреба на чуждици и утвърждаването на нови термини, съпътстващи развиващите се и обогатяващи се теории на съвремието също са предпоставка, която има статут да реформира учебният процес. Без тези думи и изрази, които не са съществували в миналото и не са били необходими, сега, без тях образованието би било чисто и просто загуба на време.

Светът на хората еволюира, технологизира се и за да могат младите поколения да продължат този преход- към по- добро, по- полезно, се налага и образователната система да се развива и усъвършенства със същите темпове, с които и всичко останало.

Трябва да я подновяваме периодично, а понякога и драстично, ако искаме децата ни да се развиват. За да е пълноценен гражданин на света, всеки човек трябва да е добре образован. А за да се постигне това, информацията, която достига до нас трябва да е достатъчно адекватна, точна и лесна за асимилиране. Защото тук става въпрос за деца все пак. Необходимо е тя да е преподадена по начин, по който ще достигне наистина до слушателите и ще бъде разбрана, а защо не и да предизвика интерес у тях.

Положително би било учениците, а и не само, да са запознати с историята и да са на ясно с фактите, които са рисували действителността през различните етапи на човешкото развитие, за да могат да си обяснят как се е стигнало до сегашното ниво на образованост в днешно време.

Образователната система е сложна структура от механизми с цел развиване, възпитание и преподаване на нова информация.

Тя е съхранител на обществената култура, история, литература и пр. и нейна мяра. Ако ние не се грижим за нея и не и помагаме да расте паралелно с нас, тя ще изгуби своите най- основни функции и автоматично става неефективна. В този смисъл Дюи е казал, че ограбваме своите деца за утре, защото невежеството е тежко наказание и ако нямаме елементарни познания за света, каквото и да получим друго е без значение, защото сме неспособни да го използваме пълноценно.

СПОДЕЛИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете вашето име тук