Общинска администрация Русе

0
486
Община Русе

Общинска администрация град Русе

Център за административни услуги и информация – пл. „Свобода“ №6

Административни услуги, предоставяни от дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството”
ул. „Олимпи Панов“ №6

Работно време: 8:30 – 17:30 часа
*За времето от 12:00 до 13:00 часа се осигуряват дежурни гишета за непрекъснато обслужване по „Гражданско състояние“ и „Деловодство“.

Работно време на Банков клон
8:30-12:00 ч.
13:00-17:30 ч.

Сметка за плащане на административни услуги

ТБ”ИНВЕСТБАНК” АД-Русе
BG 96IORT73798400080000
BIG – IORTBGSF
Вид плащане – 448007


Телефонен указател:

 • Факс: 082/834 413
 • Кмет: 082/506 802
  пл. Свобода 6, стая 303
 • Председател на Общински съвет: 082/506 804
  пл. Свобода 6, стая 304
 • Зам. – кмет по икономика, инвестиции и собственост: 082/506 805
  пл. Свобода 6, стая 306
 • Зам. – кмет по устройство на територията: 082/506 813
  ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1
 • Зам. – кмет по комунални дейности: 082 506 808
  пл. Свобода 6, стая 307
 • Зам. – кмет по хуманитарни дейности: 082/506 810
  пл. Свобода 6, стая 307
 • Зам. – кмет по европейско развитие: 082/506 818
  пл. Свобода 6, стая 224
 • Секретар: 082/506 812
  пл. Свобода 6, стая 308
 • Главен архитект: 082/506 815
  ул. Олимпи Панов 6, етаж 3, стая 1
 • Отдел „Вътрешен одит“: 082/506 511
  пл. Свобода 6, стая 308
 • Звено „Финансов контрол”: 082/506 692
  пл. Свобода 6 стая 134
 • Връзки с обществеността: 082/506 745
  пл. Свобода 6, стая 316

Дирекция „Правни дейности”

 • Директор: 082/506 768
  пл. Свобода 6, стая 309
 • Отдел „Обществени поръчки”: 082/506 797
  пл. Свобода 6, стая 132
 • Отдел „Човешки ресурси”:
  пл. Свобода 6, стая 204
 • Отдел „Правно нормативно обслужване”: 082/506 834
  пл. Свобода 6, стая 601

Дирекция „Административно обслужване”

 • Директор: 082/506 668
  пл. Свобода 6, стая 314
 • Отдел „Гражданско състояние”: 082/506 773
  пл. Свобода 6, стая 214
 • Отдел „Информационно и административно обслужване”: 082/506 614
 • Отдел „Управление на етажната собственост“: 082/506 831
  пл. Свобода 6, стая 606

Дирекция „Обществен ред и сигурност”

 • Директор: 082/506 662
  пл. Свобода 6, стая 120
 • Отдел „Управление на кризи”: 082/834 437
  ул. „Княжевска” 6, етаж 2
 • Отдел „Информационни технологии”: 082/506 717
  пл. Свобода 6, стая 110

Дирекция „Финансово – стопански дейности”

 • Директор: 082/506 701
  пл. Свобода 6, стая 212
 • Отдел „Бюджет”: 082/506 675
  пл. Свобода 6, стая 206
 • Отдел „Финансово-стопански”: 082/506 707
  пл. Свобода 6, стая 208

Дирекция „Икономика и управление на собствеността”

 • Директор: 082/506 718
  пл. Свобода 6, стая 612
 • Отдел „Стопански дейности и защита на потребителите”: 082/506 617
  пл. Свобода 6, стая 611
 • Отдел „Финансово-стопански”: 082/506 724
  пл. Свобода 6, стая 605
 • Отдел „Търговия и наемни отношения”: 082/506 781
  пл. Свобода 6, стая 114

Дирекция „Европейско развитие”

 • Директор: 082/506 767
  пл. Свобода 6, зала 4

Дирекция „Екология и транспорт”

 • Директор: 082/506 663
  ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 8
 • Отдел „Екология”: 082/506 793
  ул. Олимпи Панов 6, етаж 4, стая 6
 • Отдел „Транспорт”: 082/506 678
  ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 11

Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството”

 • Директор: 082/506 816
  ул. Олимпи Панов 6, етаж 2, стая 11
 • Отдел „Устройствени планове и кадастър”: 082/506 653
  ул. Олимпи Панов 6, етаж 1, стая 9
 • Отдел „Контрол по строителството”: 082/506 744
  ул. Олимпи Панов 6
 • ​Отдел „Инвестиционно проектиране”: 082/506 663
  ул. Олимпи Панов 6
 • Отдел „Техническа инфраструктура и инвеститорски контрол”: 082/506 659
  ул. Олимпи Панов 6, етаж 4

Дирекция „Култура и образование”

 • Директор: 082/506 703
  пл. Свобода 6, стая 318
 • Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”: 082/506 500
  ул. Цариброд 3, етаж 3
 • Отдел „Култура”: 082/506 506
  ул. Цариброд 3, етаж 2

Дирекция „Култура и образование”

 • Директор: 082/506 687
 • Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”: 082/506 738
  ул. „Черно море” 2, етаж 3, стая 32
 • Отдел „Обществено здраве”: 082/506 794
  ул. „Черно море” 2

СЗ „КООРС”: 082/505 052, 082/506 544


ОП „Комунални дейности“: 082/841 181

СПОДЕЛИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете вашето име тук