Автогара Изток Русе

0
895
Автогара Изток

Русе – Сливо поле – Борисово – Стамболово – Кошарна

Превозвач: Пенчини транс ЕООД

Цени на билети:   
Сливо поле – 1,50 лв
Борисово – 2,00 лв
Стамболово – 2,00 лв
Кошарна – 3,00 лв
От РУСЕ
Делник:   6:50; 9:20; 12:30; 15:00; 17:30
Събота:    9:20; 12:30; 15:00; 17:30
Неделя:   9:20; 12:30; 17:30
От КОШАРНА  
Делник:   6:30, 8:00; 11:00; 13:30; 16:15
Събота:    8:00, 11:00; 13:30; 16:15;
Неделя:   11:00; 16:15

ТПЛ:   от Русе –  12:30, 17:30
          от Кошарна – 6:30, 11:00


Русе – Образцов чифлик – Червена вода – Ново село – Хотанца

Превозвач: ЕТ Туран

Цени на билети:   
Образцов чифлик – 1,00 лв
Червена вода – 1,50 лв
Ново село – 2,00 лв
Хотанца – 2,50 лв
От РУСЕ
Делник:   7:30; 12:30; 14:30; 17:30
Събота:   7:30; 12:30; 14:30; 17:30
Неделя:   12:30; 14:30; 17:30
От ХОТАНЦА  
Делник:   6:00, 8:30; 13:30; 16:30
Събота:    6:00, 8:30; 13:30; 16:30
Неделя:   8:30; 13:30; 16:30

ТПЛ:   Всички часове


Русе – Червена вода – Семерджиево – Ястребово

Превозвач: Геокомерс ООД

Цени на билети:   
Червена вода – 1,50 лв
Семерджиево – 2,50 лв
Ястребово – 2,50 лв
От РУСЕ
Всеки ден:   7:10; 10:10; 14:00; 17:15; 19:45
От ЯСТРЕБОВО  
Всеки ден:   6:10; 8:50; 11:45; 15:05; 18:30

 


Русе – Червена вода – Ново село – Тетово – Смирненски

Превозвач: ЕТ Туран, ЕТ Кеми, Уонда ЕООД

Цени на билети:   
Червена вода – 1,50 лв
Ново село – 2,00 лв
Тетово – 2,50 лв
Смирненски – 3,00 лв
От РУСЕ
Делник:   6:20; 10:45; 11:45; 13:45; 15:00; 16:20; 17:10; 17:45; 19:00
Събота:   10:45; 11:45; 15:00; 16:20; 17:10; 19:00
Неделя:   10:45; 11:45; 15:00; 16:20; 19:00
От СМИРНЕНСКИ  
Делник:   5:20; 6:15, 6:45; 7:30; 9:30; 12:45; 13:45; 14:45; 17:30
Събота:    6:15, 7:30; 9:30; 13:45; 14;45; 17:30
Неделя:   7:30; 9:30; 13:45; 14:45; 17:30

Русе – Червена вода – Семерджиево – Ветово – Глоджево

Превозвач: Ветово груптранс ООД, Уонда ЕООД

Цени на билети:   
Червена вода – 1,50 лв
Семерджиево – 2,50 лв
Ветово – 3,50 лв
Глоджево – 4,00 лв
От РУСЕ
Делник:   11:10; 12:00; 14:45; 18:30
Събота:   11:10
От ГЛОДЖЕВО  
Делник:   7:00; 12:30; 13:20
Събота:   12:30

Русе – Червена вода – Семерджиево – Ветово

Превозвач: Ветово груптранс ООД, Уонда ЕООД, Бейтурс ЕООД

Цени на билети:   
Червена вода – 1,50 лв
Семерджиево – 2,50 лв
Ветово – 3,50 лв
От РУСЕ
Делник:   8:00; 9:30; 12:45; 16:00; 17:00; 18:00; 19:15
Събота:   8:00; 9:30; 17:00; 19:15
Неделя:   9:30; 18:30; 19:15
От ВЕТОВО  
Делник:   6:40; 9:30; 10:10; 10:45; 16:00; 17:00; 17:50
Събота:    9:30; 10:45
Неделя:   18:45; 17:50

Русе – ДЗС – Бъзън – Писанец – Ветово

Превозвач: Ветово груптранс ООД, Геокомерс ООД

Цени на билети:   
ДЗС – 1,00 лв
Бъзън – 2,30 лв
Писанец – 3,00 лв
Ветово – 3,50 лв
От РУСЕ
Делник:   7:10; 10:00; 13:30; 17:30
Събота:   10:00; 13:30; 17:30
Неделя:   10:00; 17:30
От ВЕТОВО  
Делник:   6:00; 8:45; 11:40; 15:00
Събота:    8:45; 11:40; 15:00
Неделя:   11:40; 15:00

Русе – ДЗС – Бъзън

Превозвач: Геокомерс ООД

Цени на билети:   
ДЗС – 1,00 лв
Бъзън – 2,30 лв
От РУСЕ
Делник:   7:55; 12:15; 14:30; 16:30; 17;00; 18:00; 19:30
Събота:   7:55; 12:15; 14:30; 17:00; 19:30
Неделя:   7:55; 12:15; 14:30; 17:00; 19:30
От БЪЗЪН  
Делник:   6:10; 6:55; 8:45; 13:45; 16:15; 18:00; 19:15
Събота:   6:55; 8:45; 13:45; 16:15; 18:00
Неделя:   6:55; 8:45; 13:45; 16:15; 18:00

Русе – ДЗС – Щръклево

Превозвач: ЕТ Кракра 50, Пенчини транс ЕООД

Цени на билети:   
ДЗС – 1,00 лв
Щръклево – 2,00 лв
От РУСЕ
Делник:   6:00; 8:00; 7:15; 10:00; 11:00; 12:15; 13:15; 14:30; 15:15; 16:10; 17:00; 17:30; 18:15; 19:00; 20:00
Събота:   7:15; 8:00; 10:00; 11:00; 13:15; 15:15; 17:30; 19:00; 20:00
Неделя:   7:15; 8:00; 10:00; 11:00; 13:15; 15:15; 17:30; 19:00; 20:00
От ЩРЪКЛЕВО  
Делник:   5:45; 6:55; 7:10; 8:40; 9:00; 11:00; 11:55; 13:25; 14:25; 15:45; 16:25; 17:00; 17:50; 19:00; 20:00
Събота:   5:45; 7:10; 8:40; 9:00; 11:00; 11:55; 14:25; 16:25; 19:00
Неделя:   5:45; 7:10; 8:40; 9:00; 11:00; 11:55; 14:25; 16:25; 19:00

Русе – Щръклево – Нисово

Превозвач: ЕТ Кракра 50

Цени на билети:   
Щръклево – 2,00 лв
Нисово – 3,00 лв
От РУСЕ
Всеки ден:   7:15; 17:30
От НИСОВО 
Всеки ден:   8:20; 18:40

Русе – ДЗС – Красен

Превозвач: Пенчини транс ЕООД

Цени на билети:   
ДЗС – 1,00 лв
Красен – 2,00 лв
От РУСЕ
Делник:   7:20; 10:20; 14:40; 17:30; 19:30
Събота:   7:20; 10:20; 14:40; 17:30
Неделя:   7:20; 10:20; 14:40; 17:30
От КРАСЕН  
Делник:   6:30; 8:20; 11:30; 15:25; 18:30
Събота:   6:30; 8:20; 11:30; 15:25; 18:30
Неделя:   8:20; 11:30; 15:25; 18:30

Русе – Образцов чифлик – Червена вода – Ново село – Тетово

Превозвач: Уонда ЕООД

Цени на билети:   
Образцов чифлик – 1,00 лв
Червена вода – 1,50 лв
Ново село – 2,00 лв
Тетово – 2,50 лв
От РУСЕ
Делник:   10:30; 13:15; 17:00; 20:00
Събота:   13:15; 17:00
Неделя:   13:15; 17:00
От ТЕТОВО  
Делник:   6:25, 11:40; 15:40
Събота:    11:40; 15:40
Неделя:   11:40; 15:40

ТПЛ:   Всички часове


Русе – Басарбово

Превозвач: Геокомерс ООД

Цени на билети:   
Басарбово – 1,20 лв; 1:40 лв
От РУСЕ
Делник:   6:00; 8:00; 12:30; 17:00; 19:00 – 1,40 лв
6:30; 8:30; 13:30; 15:30; 17:30 – 1,20 лв
Събота:    6:30; 8:30; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30 – 1,20 лв.
Неделя:   6:30; 8:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30 – 1,20 лв.
От БАСАРБОВО  
Делник:   5:00; 7:00; 9:00; 13:30; 18:00; 20:00 – 1,40 лв
7:30; 9:30; 14:30; 16:30; 18:30 – 1,20 лв
Събота:    7:30; 9:30; 11:30; 13:30; 15:30; 17:30; 19:30 – 1,20 лв
Неделя:   7:30; 9:30; 13:30; 15:30; 17:30; 19:30 – 1,20 лв

Превозвач: Шанс 99 ООД

Цени на билети:   
Басарбово – 1:40 лв
От РУСЕ
Делник:   5:30; 7:00; 7:30; 9:30; 10:30; 11:30; 14:30; 16:00; 16:30; 18:00; 18:30; 20:00; 21:30
Събота:    5:30; 7:30; 9:30; 11:30; 13:30; 15:30; 17:30; 19:30; 21:30
Неделя:   7:30; 9:30; 11:30; 13:30; 17:30; 19:30; 21:30
От БАСАРБОВО  
Делник:   6:00; 6:30; 8:00; 8:30; 10:30; 11:30; 12:30; 15:30; 17:00; 17:30; 19:00; 19:30; 20:50
Събота:    6:30; 8:30; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30
Неделя:   6:30; 8:30; 10:30; 12:30; 14:30; 18:30; 20:30

ВНИМАНИЕ:   Подчертаните часове поддържат превоз на ТПЛ


Русе – Басарбово – Божичен – Иваново – Кошов – Табачка – Червен

Превозвач: Геокомерс ООД

Цени на билети:   
Басарбово – 1,40 лв
Божичен – 2,50 лв
Иваново – 2,50 лв
Кошов – 3,50 лв
Табачка – 4,50 лв
Червен – 4,50 лв
От РУСЕ
Всеки ден:   6:50; 15:00
От ЧЕРВЕН 
Всеки ден:   8:30; 16:20

 

СПОДЕЛИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете вашето име тук