Пещера Орлова Чука

0
324
Орлова Чука

Местоположение

Орлова Чука
Кликнете върху адреса, за да отворите навигацията. 🙂

Информация за обекта

Орлова чука е пещера в Дунавската хълмиста равнина, намираща се на територията на Община Две могили, България. В нея са открити останки от праисторически хора и мечки. Пещерата е електрифицирана и достъпна за посещения.

Геологически произход

Пещерата е образувана в края на плиоцена и началото на кватернера, когато е представлявала корито на подземна река, издълбала местните крадни варовици и варовити пясъчници. Пещерата представлява сложна система от тунели и зали. Таванът на пещерата представлява релеф от загладени форми, образувани от подземните водовъртежи.

Сред забележителностите на пещерата са Концертната зала, Големият сталактон (висок 3,5 метра и с диаметър 0.5 метра), Малката пропаст, най-голямата зала Големите сипеи, която е краят на благоустроената част на пещерата. Друга забележителност на пещерата е синтровото езерце, наречено „Изворчето“. Съществува поверие, че който отпие от водата му или просто натопи пръстите си в него, ще сбъдне най-съкровеното си желание в рамките на една година, но трябва след това да се върне в пещерата.

Орлова чука е втора сред най-дългите пещери в България с обща дължина на галериите 13 437 m. Температурата в пещерата е относително постоянна през цялата година (14°C). Във входните си леснодостъпни части е облагородена и удобна за посещение.

Необлагородени са Космическата зала и зала Почивка.

Откриване и изследване

Пещерата е открита през 1941 година. През 1957 година е благоустроена. Обявена е за природна забележителност през 1962 година заедно с прилежащата си площ от 7,5 хектара.

В пещера Орлова чука са провеждани много и интердисциплинарни проучвания. В нея са открити останки от късния палеолит: кости от пещерна мечка  и следи от нокти, за които се смята, че са оставени непосредствено след пробуждането на мечката след зимен сън и преди първия ѝ лов. Открити са следи и от живот на пещерни хора, които са ползвали пещерата заради относително високата ѝ постоянна температура.

Фауна

Целогодишно пещерата се обитава от общо 14 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони в колония от около 12 хиляди екземпляра. Чрез наблюдения и улови с мрежи са установени:

 • Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
 • Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
 • Резултат с изображение за пещера орлова чука прилепиЮжен подковонос (Rhinolophus euryale)
 • Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
 • Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
 • Голям нощник (Myotis myotis)
 • Остроух нощник (Myotis blythii)
 • Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersi)
 • Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
 • Воден нощник (Myotis daubentonii)
 • Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus)
 • Савиево прилепче (Hypsugo savii)
 • Ръждив вечерник (Nyctalus noctula)
 • Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus)

От тези 14 вида три са включени в Световния червен списък: дългопръстият нощник, южният подковонос и подковоносът на Мехели. Всички видове прилепи са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна. Пещерата Орлова чука е най-значимото зимно убежище на южния подковонос и на подковоноса на Мехели в цяла България.

Туризъм

 • Орлова чука е благоустроена през 1957 година, тя е една от основните туристически забележителности в района.
 • През 1962 г. пещерата е обявена за природна забележителност.
 • Пещерата е отворена за посещения от 1 април до 1 ноември от 9 до 17 часа
СПОДЕЛИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете вашето име тук